Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti poboljšanom primjenom mrežnih rješenja

Ukupna vrijednost projekta: 60.000,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 42.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 19. listopada 2018. – 19. listopada 2019.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

OPIS PROJEKTA

Korisnik ima nedovoljno razvijena mrežna marketinška rješenja, koja ne omogućavaju da Korisnik u potpunosti, na kvalitetan i prije svega siguran način uspostavi vezu s tržištem i kupcima. Općenito, postojeća rješenja ne zadovoljavaju u potpunosti potrebe postojećih i budućih kupaca, što posljedično otežava pretraživanje, tranziciju podataka i naručivanje proizvoda.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinijeti pokazateljima Poziva te potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga u svrhu jačanja konkurentnosti. Specifični cilj projekta je stvoriti pretpostavke za kvalitetnije i opsežnije prezentiranje i prodaju Korisnikovih proizvoda. Putem planiranih aktivnosti očekivani rezultati podrazumijevaju poboljšanje vidljivosti Korisnikovih proizvoda, jačanje prisutnosti na domaćem i stranom tržištu, smanjenu ovisnost o jednom segmentu poslovanja te poboljšanu strukturu i opće povećanje prihoda uz povećanje broja zaposlenih.

Ostvareni rezultati su:

  • nova web stranica stavljena u upotrebu
  • novi web shop stavljen u upotrebu

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Mirko Reizl, mirko@vrsna-chocolates.eu

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici https://strukturnifondovi.hr/

Naziv projekta: Povećanje obujma proizvodnje i proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice putem nabave strojeva i opreme za proizvodnju konditornih proizvoda

Ukupna vrijednost projekta: Planirano: 435.637,11 HRK

EU sufinanciranje projekta: 299.945,78 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 15.10.2017. – 15.04.2018.

Status projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.06.1085 potpisan 23. listopada 2017.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

OPIS PROJEKTA

Projekt ‘Povećanje obujma proizvodnje i proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice putem nabave strojeva i opreme za proizvodnju konditorskih proizvoda.’

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinijeti pokazateljima Poziva te potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga u svrhu jačanja konkurentnosti.

Specifični cilj projekta je unaprijeđenje poslovanja, kao dio strategije održivog razvoja Prijavitelja, središnji je problem uzrokovan nedostatkom strojeva i opreme za proizovdnju vlastitog konditorskog programa. Specifični cilj projekta je otkloniti taj nedostatak i “stvoriti predispozicije za povećanje obujma proizvodnje i proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice pokretanjem proizvodnje konditorskih proizvoda”. Učinci podrazumijevaju veće prihode od prodaje, njihovu poboljšanu strukturu i smanjenu ovisnost o veleprodajnom segmentu poslovanja. Isto će doprinjeti jačanju imidža te kreirati pretpostavke za daljnju ekspanziju i pozitivno komercijalno djelovanje Prijavitelja.”

Ostvareni rezultati su:

  • Strojevi i oprema za proizvodnju konditorskih proizvoda instalirani i pušteni u rad
  • Oprema za pjeskarenje staklene ambalaže za konditorske proizvode instalirani i pušteni u rad

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA: 6 mjeseci

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Mirko Reizl, mirko@vrsna-chocolates.eu

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici https://strukturnifondovi.hr/

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti unapređenjem procesa primjenom IKT tehnologije

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:
Ukupna vrijednost projekta – 424.012,50 kuna;
Iznos koji sufinancira EU – 207.942,40 kuna
Razdoblje provedbe projekta: od 20. rujna 2019. godine do 20. ožujka 2021. godine

Kratki opis projekta:

Realizacijom projekta želi se povećati razina primjene tehnologije u poslovnim procesima povezanim s proizvodima i uslugama Korisnika. Provedbom projektnih aktivnosti došlo je do poboljšane primjene IKT rješenja u poslovnim procesima što će u konačnici posljedično rezultirati jačanjem tržišne pozicije Korisnika, povećanjem njegove konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja, jačanjem prisutnosti na domaćem i stranom tržištu uz opće povećanje prihoda i broja zaposlenih.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Provedbom planiranih aktivnosti Korisnik će na razini projektnog prijedloga dosegnuti pokazatelje neposrednih rezultata što uključuje doprinos broju poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a, povećanju prihoda od prodaje, porastu zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu, ali i vrijednost privatnog ulaganja. Korisnik je uspješno proveo nabavu i implementaciju nove računalne i ostale fizičke opreme, kao i nabavu ostalih softverskih paketa namijenjenih optimiziranju poslovnih procesa.

Kontakt osoba:

Mirko Reizl, mirko@vrsna-chocolates.eu

 

 

Naziv projekta: “Unaprijeđenje poslovanja kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima”

Naziv korisnika: Vrsna d.o.o., Kelekova 4, 10 360 Sesvete, Hrvatska

Trgovačko društvo, OIB: 01162929526

Ukupna vrijednost projekta: 563.707,50 kn

EU sufinanciranje projekta: 473.514,30 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15.06.2019. – 15.12.2022.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Košarica